Zgodność w Tchibo Coffee Service

Ponad 70 lat temu Max i Ingeburg Herz położyli fundamenty sukcesu Tchibo. Ich przekonanie, że musimy brać odpowiedzialność i działać odpowiedzialnie nadal kształtuje kulturę Tchibo i stanowi rdzeń marki. Przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji jest integralną częścią naszych zasad i kultury korporacyjnej oraz podstawą zaufania, jakim nasi pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi nas darzą. Dla Tchibo Coffee Service zgodność oznacza zapewnienie, że wszyscy pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów i wewnętrznych zasad.

Kodeks postępowania

Odpowiedzialność dla Tchibo ma ogromne znaczenie – zarówno jako firmy, jak i dla wszystkich naszych pracowników. Kodeks Postępowania, czyli etyczny kodeks Tchibo, określa nasze wiążące standardy i stanowi przewodnik dla wszystkich pracowników Tchibo Coffee Service. Kodeks Postępowania Tchibo Coffee Service zawiera 13 podstawowych zasad dotyczących naszej współpracy i relacji z partnerami biznesowymi. Pracownicy Tchibo Coffee Service zobowiązani są do stosowania etycznych praktyk biznesowych, uczciwego zachowania oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów.

System zgłaszania naruszeń BKMS

Aby zachować integralność i spełnić nasze zobowiązania, musimy być świadomi ewentualnych naruszeń prawa oraz dobrowolnie przyjętych zobowiązań. Pozwoli nam to w porę reagować i przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom naruszenia zgodności. Nasz cyfrowy system zgłaszania naruszeń BKMS stanowi chroniony, bezpieczny i niezależny kanał zgłaszania nieprawidłowości dla naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych i innych zainteresowanych stron. Platforma jest dostępna przez całą dobę.

Aby uzyskać dostęp do cyfrowego portalu zgłaszania naruszeń BKMS, prosimy kliknąć tutaj: https://www.bkms-system.com/tchibo-coffeeservice-en

Dodatkowe informacje na temat procesu zgłaszania naruszeń:

Jakie rodzaje skarg mogę zgłaszać za pomocą systemu zgłaszania naruszeń?

Możesz skorzystać z naszego cyfrowego systemu zgłaszania naruszeń, aby przekazać nam informacje dotyczące własnego lub cudzego niewłaściwego postępowania, naruszeń przepisów prawnych lub wewnętrznych regulacji. Zgłoszenia mogą dotyczyć na przykład:

  • korupcji, konfliktów interesów
  • nieuczciwej konkurencji, naruszenia prawa antymonopolowego
  • nadużycia, malwersacji, defraudacji, kradzieży itp.
  • prania pieniędzy, finansowania terroryzmu
  • naruszenia ochrony danych
  • naruszenia standardów społecznych/ustaw dotyczących pracy
  • naruszenia praw człowieka, standardów ekologicznych w łańcuchu dostaw
  • inne naruszenia wewnętrznych wytycznych lub obowiązującego prawa.

Czy mogę zgłosić naruszenia anonimowo?

Możesz zgłaszać naruszenia anonimowo. Jeśli nie podasz danych pozwalających na identyfikację, twoja anonimowość będzie technicznie zabezpieczona przez cyfrowy portal zgłaszania. W takim przypadku zalecamy założenie chronionej skrzynki pocztowej za pośrednictwem systemu BKMS, abyśmy mogli skontaktować się z tobą w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub przekazania informacji zwrotnych.

Kto zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń w systemie?

Zgłoszenia są przekazywane przez BKMS do Komitetu ds. Zgodności, który zarządza procesem ich rozpatrywania. W zależności od treści zgłoszenia, zaangażowane są odpowiednie działy specjalistyczne (np. ochrona danych). Każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane, a wszelkie informacje są traktowane jako ściśle poufne. W przypadku zgłoszeń dotyczących spółek zależnych Tchibo Coffee Service, zgłoszenia te są przekazywane bezpośrednio przez BKMS lub Komitet ds. Zgodności do odpowiednich instytucji zajmujących się ich rozpatrywaniem, zgodnie z lokalnymi wymogami.

Co się dzieje po złożeniu zgłoszenia?

Wszystkie zgłoszenia są analizowane i rozpatrywane przez przeszkolonych i niezależnych pracowników. Jeśli założyłeś chronioną skrzynkę pocztową za pośrednictwem systemu BKMS, otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w stosunkowo krótkim czasie. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zgłoszenia może się także skontaktować z tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgłoszonego zdarzenia.

Jak przebiega dochodzenie?

Analizujemy wszystkie zgłoszenia, a zachowanie poufności zawsze stawiamy na pierwszym miejscu z tego powodu ograniczamy liczbę osób zaangażowanych w dochodzenie do absolutnego minimum, niezbędnego do jego przeprowadzenia. Jeśli nasze dochodzenie potwierdzi naruszenie zgodności, podejmujemy odpowiednie kroki w celu podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych. W razie konieczności przekazujemy zgłoszone przez ciebie informacje organom państwowym.

Jak dowiem się o wynikach dochodzenia?

Jeśli założyłeś chronioną skrzynkę pocztową lub podałeś nam inne dane kontaktowe, otrzymasz od nas informacje zwrotne dotyczące wyników naszego dochodzenia. Prosimy o zrozumienie, że nie możemy ujawnić szczegółów wyników dochodzenia, ponieważ musimy również chronić prawa osobiste oskarżonych osób.

Jak jestem chroniony przed dyskryminacją lub karą z powodu zgłoszenia?

Twoja ochrona rozpoczyna się od minimalizacji liczby osób zaangażowanych w przetwarzanie zgłoszenia. Zakazane są odwetowe działania wobec osób, które zgłaszają naruszenia zgodności w dobrej wierze. Jeśli masz podejrzenia, że cierpisz z powodu dyskryminacji lub kary w związku ze zgłoszeniem, prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem naszego systemu zgłaszania naruszeń. Jednakże, jeśli celowo przekazujesz fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, możesz ponieść konsekwencje.